Маргарита Михайловна, благодарю Вас за разъяснения.